Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

Vänsterpartiet Mölndal hade årsmöte den 4 februari.

 

 

Ett möte som präglas av att det är ett valår. Därför återspeglas detta under mötets gång. Ett stort engagemang visades över den verksamhet som har varit och framförallt det nya året 2018. Debatten gick hög när man diskuterade åtgärder inför det kommande valet den 9 september.

 

Verksamheten för 2017 visar att både flermedlemmar har tillkommit och aktiviteten har ökat. Mycket bra föreläsare har man haft bl.a. den 22 maj gästades man av Nooshii Dadgostar som är Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson och riksdagsledamot – ett mycket bra och intressant inlägg. Vidare har Stig Henriksson, dåvarande riksdagsledamot och försvarspolitisk talesman för Vänsterpartiet talade om temat Nato eller fred, ett mycket välbesökt möte.

 

Det finns en rad aktiviteter och vid i Maj talade bl.a. Cecilia Verdinelli. En rad cykelaktioner  har förekommit för att sprida partiets budskap i våra kommundelar och för att träffa kommunmedlemmar vilket har varit uppskattat.

 

Verksamhetsberättelsen för den kommunala gruppen 2010 presenterades av

Marie Lindqvist partiets ledamot i kommunstyrelsen hade gjort in mycket intressant sammanställning över vad som gjorts under verksamhetsåret. Vänsterpartiet har en ganska stor grupp som har uppdrag visar sammanställningen och som finns med i kommunens flesta verksamheter.  Marie Lindqvist är samordnare för Vänsterpartiet och håller kontakt med de övriga partierna.

 

Verksamhetsplanen för 2018

Vänsterpartiet Mölndal ska under ledning av styrelsen verka för att partiets politik ska bli känd för medborgarna i Mölndal. Verka föra att hålla kontakt med medlemmarna och ha ett särskilt ansvar för att ta emot nya medlemmar på ett bra sätt. Verka för en sammanhållen politik, som genomsyrar Vänsterpartiets representation i kommunfullmäktige, nämnder, bolag och styrelse.

 

Mål och aktiviteter för verksamhetsperioden

Här finns ett stort antal aktiviteter som partiet skall vara synliga i hela kommunen så långt det är möjligt. Bl. a. skall Vänsterpartiet Mölndal delta i den politiska debatten som förs ut i sociala medier, tidningar och på andra ställen och däremot ta alla möjligheter att föra ut partiets politik. Ja, det är några ärenden av verksamhetsplanen för 2018 som diskuterades flitigt under dagens möte.

 

Övriga ärenden

Jan Jonsson presenterade från Gårdsrådets möte. Stora reparationer har utförts på fastigheten där partiet hyr ut två små lägenheter och även den stora lokalen vissa tider som ger pengar tillbaka.

 

Styrelsen för 2018

Valberedningens förslag godkändes enligt följande:

Till styrelsen utsågs Lars Sekin som ordförande (Omval)

Till Kassör utsågs Victoria Eliasson (Omval)

Joakim Ramberg Ledamot

Marie Lindqvist Ledamot

Annika Svengren Ledamot

Suppleanter Jerker Halling

och Mikael Sjöberg.

 

 

Revisorer för 2018

Christer Wrangsten Ordinarie

Annika Jansson              ”

Jessica Wetterling   Suppleant

Eva Magnusson             ”

 

Ledamöter till Villa Aurora 2018

Jan Jonsson, Ronny Lindqvist och Viktoria Eliasson.

 

Sammantaget var det ett mycket intressant årsmöte och deltagandet i debatten var flitig.

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster 0703-504981.