Möten och sammankomster

Aktuellt:

 

Styrelsemötena förläggs på Villa Aurora i Mölndal enligt följande dagar tills vidare för år 2018  klockan 18.00 till 20.00, om inget annat anges.

 

   

Styrelsemöte

2018

Medlemsmöte

2018

9 jan 18-20.00

16 jan 16-19 Årsmöte
 04 feb 04 feb Årsmöte
 06 mars" 08 mars internationell kvinnodagen
 03 april"  
08 maj"

1 Maj möte på stadshusplan kl. 10.30-11.30

05 juni  06 Nationaldagsfest

 

 
   

 

 

 

 

Info om medlemsmötena 2018

 

Har du synpunkter?

Ring eller mejla till Lars Selin, ordförande för Vänsterpartiet i Mölndal.

 

På vänsterpartiets årsmötet 1 mars 2015 valdes Lars Selin till vänsterpartiets ordförande.

larsselin@telia.com

Mobil 0706-707144.

 

 

 

Kommunala gruppens möten innan kommunfullmäktige på Villa Aurora söndagar klockan 16-18.30, 2018.

Vid vissa tillfällen ändras tiderna.