Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

Mobil 0706-707144.

V ordförande Lars Selin

 

 

 

 

Möten (v)

Styrelsen (v)

SÖK BOSTAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webvoter-omröstning

  Bostadssituationen
  Vilket vill du rangordna

  först?
Bygg fler hyresrätter i

       Mölndal
Inför en Bostadsförmed-

       ling i Mölndal
Inför statligt bostads--

       stöd
Sälj inte ut allmän-

       nyttan


  Se resultat

 

Tidningar

Dagens Arena

fackliganyheter.nu

Göteborgs-Posten

Mölndals-Posten

Svenska Dagbladet

Dagens Nyheter

DAGSTIDNINGAR

Dagens industri

Webbradio från kommunfullmäktige
Lyssna direk

 

 

 

Länkar

Partierna i fullmäktige

Vänsterpartet Väst

V Mölndal facebook

V. Väst facebook

V. Göteborg

V. Västra Götaland

Mölndals bibliotek

Sv.Kommun Landsting

 

 

 

 

 

 

Ladda hem för pdf-fil

 

 


2016-12-23

 

 
2017-09-04

Unika besökare

 

 

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se  

 

 

Inbjudan till att diskutera kongress-motioner med Västs kongressombud

18-01-10

 

Väst kongressdelegation bjuder in att komma och diskutera de motioner som inkommit till Vänsterpartiets 42:a kongress i Karlstad den 9-11 februari. Lördag den 20 januari i Alingsås Folkets Hus, Norra Strömgatan 9. tid kl 13-16. samtliga motioner, partistyrelsens svar på inkomna motioner samt mycket annan läsning, till exempel debatt inför kongressen, finns på http://www.vansterpartiet.se/kongress2018. Läs mer

Kallelse till årsmöte för Vänsterpartiet Mölndal

18-01-08

 

Vänsterpartiet har sitt årsmöte den 4 februari 2018 klockan 16 i Villa Aurora. Då väljer vi styrelse, valberedning, revisorer med mera. Vi godkänner verksamhetsberättelsen och nästa års verksamhetsplan. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Vi förbereder för val av ledamöter till kommunfullmäktige. Därför bör alla som kan tänka sig att stå med vara beredda på valberedningen hör av sig. Läs mer

Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar

17-12-12

 

I dag 12 dec tas ett viktigt beslut i riksdagen. Från och med 2018 införs ett statligt bidrag för avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. det har Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Skolungdomar som är folkbokförda i kommunen och som börja högstadiet eller gymnasiet upp till andra ring, kommer att beröras. Det rör sig om 700 000 personer. Läs mer

Välkommen till Vänsterpartiets kongress i Karlstad 9-11 februari 2018

17-12-05

 

För några månader sedan skickade vi ut kallelse till Vänsterpartiets kongress i Karlstad 9-11 februari. Här följer de förslag som distrikt, partiföreningar och enskilda medlemmar kan motionera på. Förslagen kommer från partistyrelsen (PS) och på denna valårskongress är det valplattformen som är huvudnumret. Därutöver föreslås några smärre stadgeändringar. PS har också beslutat om ombudsfördelning, valordning för val av kongressombud samt ombudsavgift.

Läs mer

Låt flyktingbarnen vara kvar i Mölndal

17-11-24

 

I en debattartikel i Mölndals-Posten skriver Vänsterpartiets Jerker Halling,

ersättare i Mölndals kommunfullmäktige, samt AU+ordf i sociala utskottet. - En bra gissning är att vi om tio-tjugo år kommer att skämmas över hur vi i dag behandlar de barn som ensamma lyckades fly från Iran, Afganistan, Somalia och då vidare till Sverige. Ibland gör vi saker som vi i efterhand skäms för och man undrar "hur tänkte vi då"... Läs mer

Välkommen till julfest med V-Mölndal

10 dec

17-11-22

 

Vi bjuder in alla medlemmar till julfest söndagen 10:e december kl 16.00. Det blir knytkalas med betoning på ekologiska och /eller vegetariska rätter. Men det är inget krav. Förhandsanmälan är viktig, eftersom det är ett slutet sällskap med viss utskänkning. Det går alldeles utmärk att ta med släkt och vänner, bara de föranmäls. En timma före - kl 15.00 har vi möte för nya medlemma. Där vi berättar om partiet om valet och svarar på frågor. Anmälan görs till larsselin@telia.com eller 0706707144.

Valberedningen vill ha namnförslag till Kommunfullmäktigeledamöter inför valet för V Mölndal.

17-11-17

 

Det gäller listan till kommunfullmäktige i Mölndal för Vänsterpartiet Mölndal. Vi har valet den 19 september 2018.Vi behöver alla krafter. Därför ber vi dig som medlem att fundera på om du skulle kunna stå med på den vår lista. Kontakta valberedningen. Vi behöver cirka 20 tal personer, varav minst hälften kvinnor. Vad gäller styrelsen, så har vi sju ordinarie och tre ersättare. Vid årsmötet den 4 februari 2018 tillsätts nya styrelsen. Läs mer

Dags att Nominera! Till Riks- och Regionfullmäktiges vallistor senast 19 nov

17-11-14

 

Vänsterpartiet Väst kommer att anordna en valkonferens den 24 februari 2018 för att fastställa distriktets vallistor till Riksdag och Regionfullmäktige inför valet i september. Valberedningen för Vänsterpartiet Väst har påbörjat sitt förberedande arbete inför valkonferensen. Vi ber partiföreningar och enskilda medlemmar att komma in med nomineringar. Sista dag för förhandsnomineringar är den 19 november 2017. Läs mer

Läs mer på ARKIVET om tidigare aktuella artiklar >>

 E-post till Vänsterpartiet Mölndal molndal@vansterpartiet.se


Kommunala V-gruppen

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp består av 4 ordinarie och 2 ersättare.

Politik & Organisation Kf. och Ks. samt nämnder. Protokoll

Budget/plan Mölndals stad 2018-2020

 

Lämna ett meddelande och vi svarar

 

Ditt namn:

Din e-post:

Meddelande:

 

 

 

Lagförslag klart om vinster i väl-färden

18-01-18 DN

 

Regeringen och Vänster-partiet är överens om ett lagförslag för att begränsa bolagsvinster inom skolan och omsorgen, erfar DN. Förhandlingarna har pågått i över ett år och resultatet presenteras på en träff på fredag. Att det sätts någon form av tak för hur stor vinst privata företag får ta ut inom skola samt omsorg för äldre och funktions-hindrade. Förslaget baseras på en modell som utredaren Ilmar Reepalu tagit fram där vinsttaket sätts vid 7 procent av det opererande kapitalet plus statslåne-räntan. Läs mer

Vänsterpartist utses till ordför-ande i internatio-nell jämställd-hetskommitté

18-01-18 Vänsterpartiet

 

Emil Broberg (V) har utsetts till ordförande för jämställdhetskommittén inom CEMR, en europeisk samarbetsorganisation för kommuner och regionför-bund. - Det känns roligt och utmanande att ta sig an mer internationell och europeisk nivå, säger han. Emil Broberg ser många olika delar som han vill arbeta med som ordförande, men i grunden handlar det om att utveckla ett jämställshetsar-bete på lokal- och regionalnivå. Han nämner CEMR-deklarationen för jämställdhet som ett bra verktyg... Läs mer

Sjöstedt hotar att fälla regeringen

18-01-15 DN

 

 

Jonas Sjöstedt hotar med att dra sig ur samarbetet med regeringen om den går fram med ett förslag om att begränsa strejkrätten. - Det vore en provokation, säger V-ledaren. På en press-konferens i riksdagen på måndagen utfärdade han en skarp varning till Ylva Johansson och regeringen Löven. - Det är en mycket allvarlig varning till rege-ringen: Lägg inte fram det här förslaget. Rör inte strejkrätten. Det vore en provokation. Använd inte den oansvariga lockouten i Göteborgs hamn som ett argument... Läs mer

"Riskabelt petan-de i konflikträt-ten"

Dagens arbete 18-01-08

 

Per-Olof Sjöö är förbunds-ordförande för GS-facket. Konflikten i Göteborgs

hamn är allvarlig.

Men att ingripa med lag riskerar oönskade följder för den svenska arbetsmark-nadsmodellen. I Göteborgs hamn pågår en segsliten konflikt. Hamnarbetarför-bundet kräver ett kollektiv-avtal trots att Transport redan har ett avtal med arbetsgivaren. Konflikten drabbar inte bara hamn utan även exportindustrin. Läget är allvarligt och på sikt hotar det jobben även för GS medlemmar. Läs mer

Skarp vänsterkri-tik mot inskränk-ningar i strejkrät-ten

Svt Nyheter 18-01-05

 

Vänsterpartiets arbets-marknadspolitiska talesperson Ali Esbati vill inte se inskränkningar i strejkrätten. Den långa striden mellan Hamnarbe-tarförbundet och arbets-givaren APM Terminals i Göteborgs hamn har fått arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att tala om inskränkningar i strejkrätten. Något som Vänsterpartiet vänder sig starkt emot. Att arbets-marknadsminister Ylva Johansson (S) nu talar öppet om att ändra lagstiftningen och inskränka strejkrätten har fått Vänsterpartiet att reagera. Läs mer

Detaljplan för Forsåker på gång (Papyrus)

2017 Maj

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förändringen av det före detta pappers-bruksområdet (Papyrus) med omnejd till blandstad med den historiska miljön och Mölndalsån som karaktärsbärande egenska-per. Det är en intressant läsning för den som är intresserad. Här kommer att byggas 3000 lägenheter varav 30 procent hyresrät-ter, säger Jan Jonsson V, ledamot i MölnDalas fastighets AB. Klicka på länken så kommer ni in och följ sammanställningen. Läs mer

 

 

Jans Orkidéer

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2018 Copyright © Webmaster Mobil: 0703-504981.