Vänsterpartiet vill se ett mer jämlikt och solidariskt Mölndal

Vänsterpartiet är ett parti som sätter värden som solidaritet, rättvisa och jämlikhet i främsta rummet. Mölndal har mycket att göra i det avseendet –klassklyftorna är stora och de sociala problemen breder ut sig i kommunen. Vänsterpartiet har lagt en offensiv budget som kan möta många av de problem kommunen står inför.

UPPLYSNING BETRÄFFANDE VÄNSTERIDEOLOGI. VÄNSTERPARTIET MÖLNDAL

Det här är en sida som beskriver vilken politik Vänsterpartiet bedriver i Mölndal och på vilket sätt deras konkreta politiska förslag kan tänkas påverka kommunens utveckling i stort och smått. Det är ingen officiell sida, utan en informationssida som försöker belysa hur Vänsterpartiet i Mölndals kommun försöker påverka kommunen i den riktning som ligger i linje med deras ideologi och värderingar.


Inledningsvis bör något sägas omutvecklingen för Vänsterpartiet i Mölndal som partiförening. Vänsterpartiet är som parti indelat i olika partiföreningar runt om i landet, där medlemmar kan engagera sig i att utveckla politik, kampanja och söka olika politiska förtroendeuppdrag. En sådan avdelning har vänstern i Mölndal, på senare tid har den föreningen vuxit i styrka både när det handlar om antal medlemmar och aktiviteter. För närvarande har föreningen över 150 medlemmar, vilket får anses vara förhållandevis mycket i en tid där traditionellt politiskt engagemang inte samlar särskilt många medlemmar. Föreningen ingår vidare inom ramen för Vänsterpartiets västliga distrikt, där de samverkar med andra föreningar i kommunen.


Vänsterpartiets frågor om tandhälsa har alltid stått upp för en gemensamt finansierad välfärd, där man har rätt till kostnadsfri och god sjukvård och tandhälsa – det ska inte kosta skjortan att gå till tandläkaren. Även om många portester inkommit från folk från Östermalms tandhälsa är detta en fråga på regional nivå måste även politiker i Mölndal våga driva på att det ska vara kostnadsfritt att gå till en tandläkare  ska inte bara östermalmsbor har råd med. Det är inte så att tänder gör skillnad från status i samhällsklass Östermalm eller inte– i dag måste människor ta blancolån för att finansiera sina tandläkarräkningar. Det är helt oacceptabelt ur många aspekter

ETT SVERIGE FÖR ALLA, INTE BARA FÖR DE ALLRA RIKASTE

Vänsterpartiet är ett parti som står för rättvisa. Med dess socialistiska och feministiska inriktning så är visionen, såväl inom Vänsterpartiet Mölndal, specifikt inriktad på att uppnå just rättvisa. Vi vill se till att Mölndal blir en mer jämlik, demokratisk och solidarisk kommun med utrymme för alla, oavsett bakgrund. Vi vill minska på klyftorna mellan olika yrken. Vi vill se att juristen inom familjerätt behandlas likvärdigt med hantverkaren som renoverar badrum. Vi vill se att en solcells-installatör inom laddstationer för elbilar ges samma förutsättning som den medicinska forskaren inom hjärnforskning. Vi vill helt enkelt se att familjerättsjuristen, solcells-arbetaren inom laddstationer och solceller, hantverkare för att renovera badrum eller tandläkaren, oavsett vad, ska vara yrken som alla ses som en tillgång och därmed prioriteras likvärdigt. Vi vill se att den som har mycket delar med sig till den som har lite, kort och gott.

Budget med hänsyn till samtliga


Vänsterpartiet Mölndal arbetar aktivt mot att upprätthålla en fungerande samhällsekonomi. Målet är att ekonomin skall fungera långsiktigt för såväl låginkomsttagare samt höginkomsttagare. För att nå dit har Vänsterpartiet Mölndal valt att, likt övriga landsting såsom Stockholm, Göteborg, Malmö etc, föreslå en skattereduktion som innebär att RUT-avdraget helt avskaffas. Detta i sin tur innebär inte nödvändigtvis att hushållsnära tjänster i sin tur ska ta stryk utan snarare att dessa skall komma att bekostas av utföraren själv. Så vad anser då VP om ROT-avdraget? Tankarna kring ROT-avdraget är mer eller mindre det samma men med undan för att hänsyn bör tas för lågkonjunkturer. ROT-avdraget kan alltså vara att se positivt ur viss synvinkel då det är en av de vanligaste åtgärderna att sätta in vid en eventuell lågkonjunktur. Det man kortfattat fokuserar på och föreslår är åtgärder och reduceringar som minskar den permanenta skattereduktionen.


Utöver borttagning av ROT-och RUT-avdragen så har VP som avsikt att reducera ned ränteavdragen till 25% samt utsätta en begränsning på skattereduceringar. Ett av förslagen som kommit är ett tak som begränsar dessa avdrag. Vänsterpartiet Mölndal vill alltså se till att uppnå ett mer jämställt samhälle för samtliga medborgare. Man tror på att detta kan minska på klyftan mellan olika yrkesgrupper, gemenskaper och bakgrunds förutsättningar. En tandläkare behöver inte nödvändigtvis ha sämre förutsättningar än den som arbetar med att renovera badrum eller utför solcells-installationer eller laddstationer för de allra senaste solcellerna. En jurist inom familjerätt behöver inte behandlas annorlunda än sekretariatet på en familjerättsbyrå. En elektriker ska inte ha mer begränsningar än en egen företagande naprapat. Och viktigast av allt, oavsett om du befinner dig i Mölndal, Stockholm eller kanske på andra sidan jordklotet, vi på Vänsterpartiet Mölndal står bakom Vänsterpartiets grundvärderingar. Det vill säga, vi månar om alla samhällets individer och anser att alla skall ges samma förutsättningar. Svårare än så behöver det faktiskt inte vara.

Utveckla och förbättra biståndspolitiken för mer jämlika och rättvisa förutsättningar


Klyftor, djupa orättvisor och misär är några av de ord som beskriver vardagen för många medborgare i Sverige. En vardag som speglar allt utom den vision Vänsterpartiet Mölndal aktivt står för. Större städer som Stockholm består ofta av flertalet höginkomsttagare som månadsvis omsätter mer än vad många medelklass-medborgare omsätter på flera år. MEN Stockholm är inte bara rikt på höginkomsttagare, Stockholm består också av ett X antal arbetslösa, fattiga och även hemlösa stockholmare som varken har tak över huvudet eller mat för dagen. Samtidigt finns också hantverkare inom badrumsrenovering, elektriker som renoverar. Samt tandläkare eller naprapater som behandlar samt erbjuder vård. samt kämpar hårt under konsultuppdrag för att sedan belastas med flertalet avgifter som häftigt minskar deras nettoinkomst. Här innan omnämns bara en minmal del av alla dessa yrkesgrupper som är hårt drabbade. Anledningen till att just dessa fyra, arbetare inom kategorin som renoverar badrum, elektriker, tandläkare och naprapat, omnämndes är för att dessa ofta tenderar att arbeta på konsultuppdrag. Men givetvis så berörs så många fler. Det skulle ta ett halvt år att få med alla utsatta grupper.  Här vill vi på Vänsterpartiet Mölndal sätta ner foten. Vi vill stå upp för människans rättigheter och kämpa för dem som inte längre orkar kämpa själva.

  • ”Varje biståndskrona räknas!”

Precis så är det faktiskt. Varje biståndskrona räknas. För varje krona som går till den fattiga i behov, från den rika i överflöd, så går över nio kronor till skatteflykt och kapitalflykt. Med detta sagt så värnar VP Mölndal om att kämpa lite extra för att minska på finansieringar som står i konflikt med målen för utvecklingspolitiken. Vi arbetar för ett stärkt regelverk och solidaritet i Mölndal.

Rättssäker men samtidigt välkomnande flyktingpolitik


Mölndals kommun kommer under pågående år att ta emot omkring 85 nyanlända boendes. Majoriteten av de nyanlända som anländer till Mölndal har redan ett uppehållstillstånd till följ av den bosättningslag som råder i Sverige. Vänsterpartiet Mölndal vill kämpa för möjligheten till att kunna hjälpa ännu fler. Det gemensamma ansvaret fördelat på Sveriges kommuner bör tydliggöras och maximeras i den mån det går. Alla människor skall uppnå samma förutsättningar till skydd. Alla människor har rätt till att slippa förtryck och alla människor bör slippa förföljelse.

Vänsterpartiet Mölndal har förståelse för att behoven varierar gällande barn och unga ensamkommande i Sverige. Men detta innebär inte att man kan släppa på politiken som kämpar för och arbetar med barnens rättigheter. Man har som tanke att bredda diskriminerings-perspektivet och jobba med inkludering. Inkludering av samhällets alla medborgare i utanförskap, främst och prioriterat utsatta barn. Man vill också öka förståelsen för HBTQ-frågor, religiös bakgrund och ryggsäcken de bär med sig i överlag för att kunna tillgodose den rättighet och trygghet som bör garanteras.

Många nyanlända besitter erfarenhet och kunskap som är en tillgång för svensk arbetsmarknad. Många är utbildade elektriker, naprapat eller familjerätts-experter i sina respektive hemland och med det synsättet så kan man välja att se tillgången istället för motgången. Något år av språkinlärning och en kortare utbildning och Sverige har fått en ny elektriker-kollega. Något år av praktiserande och kontaktskapande så har kommunen plötsligt en helt ny naprapat-klinik runt hörnet. Vad vi menar är att ett välkomnade perspektiv underlättar för alla. Välj att se en motgång som en tillgång istället. Välj att se den nyanlända främlingen som en ny trevlig kollega.

Föreningsverksamheten

Föreningen beskriver själva att de bedriver verksamhet genom politisk kampanj med sin cykel som de tar med sig runt om i kommunen, men också genom att de använder sin penna för att skriva flitiga debattinlägg i den lokala tidningen. Det är två klassiska typer av politisk opinionsbildningsom vänstern använder för att sprida sitt budskap om mer rättvisa, jämlikhet och solidaritet – en klassisk välfärdspolitik. De som är valda att företräda föreningen väljs på ett årsmöte, där en valberedning har föreslagit vilka som ska sitta i styrelsen. Vilken inriktning Vänsterpartiet i Mölndal ska ha på sin verksamhet bestäms ytterst av medlemmarna på årsmötet, såklart förutsatt att föreningen följer Vänsterpartiets grundidéer och värderingar.


Mycket av partiverksamheten utgår från partilokalen i Villa Aurora som är en naturlig knutpunkt för både politikutveckling och annat. Det kan även tänkas att föreningen i Mölndal genomför interna aktiviteter – såsom teambuilding och liknande för att svetsa samman dem lokala politikerna och få de att samarbeta väl. Vänsterpartiet har i många år drivit frågan gällande boendekrisen. Dagens Industri uppmärksammade VP vallöfte om att stoppa bankernas såkallade "överräntor" Se artikel här; Dagens Industri Artikel - Vänsterpartiet

Vänsterpartiets politik för ett jämnlikt Mölndal

I Vänsterpartiets budgetförslag för kommunen, 2020-2022, pekas det ut vilka politiska förslag dom ser som särskilt viktig. Där konstaterar partiet att en central utgångspunkt för deras idéer är att de kan uppehålla den nivå av verksamhet som de anser att sina invånare behöver. Det kan anses vara en rimlig ambition – man ska inte behöva låna pengar snabbt för att ha råd med vård när man blir sjuk.


I ett brutalt ekonomiskt klassamhälle är det den rike som klarar sig på den fattiges bekostnad, på så sätt har Vänsterpartiet rätt.

I budgetmotionen lägger partiet stora satsningar på skola och utbildning. Det är viktigt, bland det viktigaste man kan satsa på i en kommun. Partiet vill lägga extra pengar på mycket särskilt stöd och hjälp i skolan till de elever som behöver det som mest – det är fint att vänstern vill hjälpa de eleverna som behöver hjälpen som allra mest. Även elever med svårigheter ska ha möjlighet att nå långt i skolan och jobba inom tandhälsan eller något annat yrke de är intresserade av. Det är genom att satsa på välfärden och rusta den starkt som alla kan få en möjlighet att bli en del av samhället – men då måste också skatten vara hög och de som är rika också få bidra mycket. I deras motion föreslog de också fler aktiveringspedagoger inom ramen för den kommunala äldrevården – som kan hjälpa till att skapa meningsfulla aktiviteter för de äldre. Företagslån samt skatter måste politiker ta på kommunnivå, företagare runt om i Sverige ska ha det lättare att kunna ansöka om det mytomspunna företagslånet. För utan företag som inte mår bra ekonomiskt så kommer arbetstillfällen påverkas som är en viktig fråga för oss. Mer information kring företagsekonomi.


Det är viktigt – i dagens samhällsklimat kan man nästan ibland få uppfattning att det är viktigare med teambuildingaktiviteter för personalen för bruka brukarna – det viktiga stegen måste vara att brukarna får en meningsfull tid på boendet.

Inför riksdagsvalet 2022 kan du få information om olika riksdagspartier via Valkompassen.

Riksdagsvalet

Behovet av ett starkare socialt skyddsnät har aldrig varit större

Klyftorna i samhället växer. De rika blir allt rikare och de fattigare får det allt sämre. Det är en utveckling som syns tydligt även i Mölndal. Vissa har möjlighet att låna pengar snabbt för att köpa fina stora hus i kommunen, medan andra har svårt att klara sin försörjning över huvudtaget.


Ett förslag som inte Vänsterpartiet lagt fram, men som man kan tycka att något parti borde lyfta, är att den kommunala budget- och skuldrådgivningen ska kunna hjälpa människor att ta sig ur en svår situation genom att ge förslag på hur de kan samla lån och krediter.

Det är inte godtagbart med en samhällsutveckling där människor behöver ta privatlån eller blancolån för att kunna försörja sig själva – det allmänna måste kunna stötta den som är svag. Försörjningsstödet ska vara samhällets skyddsnät, inte snabba lån för medborgarna.


Vänsterpartiets politik måste anses vara ett sätt att förbättra detta, så att alla har råd att leva ett värdigt liv utan att ta lån utan säkerhet. Det är en grundläggande uppgift för samhället. Genom att ha en hög kommunalskatt i Mölndal Kommun så möjliggörs också satsningar i kommunen, då behöver heller inte kommunen låna pengar för att göra finansieringar, utan genom en hög kommunalskatt skapar man en buffert som möjliggör långsiktiga och hållbara investeringar i den kommunala välfärden.