Vänsterpartiet vill se ett mer jämlikt och solidariskt Mölndal

Vänsterpartiet är ett parti som sätter värden som solidaritet, rättvisa och jämlikhet i främsta rummet. Mölndal har mycket att göra i det avseendet –klassklyftorna är stora och de sociala problemen breder ut sig i kommunen. Vänsterpartiet har lagt en offensiv budget som kan möta många av de problem kommunen står inför.

UPPLYSNING BETRÄFFANDE VÄNSTERIDEOLOGI. VÄNSTERPARTIET MÖLNDAL

Det här är en sida som beskriver vilken politik Vänsterpartiet bedriver i Mölndal och på vilket sätt deras konkreta politiska förslag kan tänkas påverka kommunens utveckling i stort och smått. Det är ingen officiell sida, utan en informationssida som försöker belysa hur Vänsterpartiet i Mölndals kommun försöker påverka kommunen i den riktning som ligger i linje med deras ideologi och värderingar.


Inledningsvis bör något sägas omutvecklingen för Vänsterpartiet i Mölndal som partiförening. Vänsterpartiet är som parti indelat i olika partiföreningar runt om i landet, där medlemmar kan engagera sig i att utveckla politik, kampanja och söka olika politiska förtroendeuppdrag. En sådan avdelning har vänstern i Mölndal, på senare tid har den föreningen vuxit i styrka både när det handlar om antal medlemmar och aktiviteter. För närvarande har föreningen över 150 medlemmar, vilket får anses vara förhållandevis mycket i en tid där traditionellt politiskt engagemang inte samlar särskilt många medlemmar. Föreningen ingår vidare inom ramen för Vänsterpartiets västliga distrikt, där de samverkar med andra föreningar i kommunen.


Vänsterpartiets frågor om tandhälsa har alltid stått upp för en gemensamt finansierad välfärd, där man har rätt till kostnadsfri och god sjukvård och tandhälsa – det ska inte kosta skjortan att gå till tandläkaren. Även om många portester inkommit från folk från Östermalms tandhälsa är detta en fråga på regional nivå måste även politiker i Mölndal våga driva på att det ska vara kostnadsfritt att gå till en tandläkare  ska inte bara östermalmsbor har råd med. Det är inte så att tänder gör skillnad från status i samhällsklass Östermalm eller inte– i dag måste människor ta blancolån för att finansiera sina tandläkarräkningar. Det är helt oacceptabelt ur många aspekter

Föreningsverksamheten

Föreningen beskriver själva att de bedriver verksamhet genom politisk kampanj med sin cykel som de tar med sig runt om i kommunen, men också genom att de använder sin penna för att skriva flitiga debattinlägg i den lokala tidningen. Det är två klassiska typer av politisk opinionsbildningsom vänstern använder för att sprida sitt budskap om mer rättvisa, jämlikhet och solidaritet – en klassisk välfärdspolitik. De som är valda att företräda föreningen väljs på ett årsmöte, där en valberedning har föreslagit vilka som ska sitta i styrelsen. Vilken inriktning Vänsterpartiet i Mölndal ska ha på sin verksamhet bestäms ytterst av medlemmarna på årsmötet, såklart förutsatt att föreningen följer Vänsterpartiets grundidéer och värderingar.


Mycket av partiverksamheten utgår från partilokalen i Villa Aurora som är en naturlig knutpunkt för både politikutveckling och annat. Det kan även tänkas att föreningen i Mölndal genomför interna aktiviteter – såsom teambuilding och liknande för att svetsa samman dem lokala politikerna och få de att samarbeta väl. Vänsterpartiet har i många år drivit frågan gällande boendekrisen. Dagens Industri uppmärksammade VP vallöfte om att stoppa bankernas såkallade "överräntor" Se artikel här; Dagens Industri Artikel - Vänsterpartiet

Vänsterpartiets politik för ett jämnlikt Mölndal

I Vänsterpartiets budgetförslag för kommunen, 2020-2022, pekas det ut vilka politiska förslag dom ser som särskilt viktig. Där konstaterar partiet att en central utgångspunkt för deras idéer är att de kan uppehålla den nivå av verksamhet som de anser att sina invånare behöver. Det kan anses vara en rimlig ambition – man ska inte behöva låna pengar snabbt för att ha råd med vård när man blir sjuk.


I ett brutalt ekonomiskt klassamhälle är det den rike som klarar sig på den fattiges bekostnad, på så sätt har Vänsterpartiet rätt.

I budgetmotionen lägger partiet stora satsningar på skola och utbildning. Det är viktigt, bland det viktigaste man kan satsa på i en kommun. Partiet vill lägga extra pengar på mycket särskilt stöd och hjälp i skolan till de elever som behöver det som mest – det är fint att vänstern vill hjälpa de eleverna som behöver hjälpen som allra mest. Även elever med svårigheter ska ha möjlighet att nå långt i skolan och jobba inom tandhälsan eller något annat yrke de är intresserade av. Det är genom att satsa på välfärden och rusta den starkt som alla kan få en möjlighet att bli en del av samhället – men då måste också skatten vara hög och de som är rika också få bidra mycket. I deras motion föreslog de också fler aktiveringspedagoger inom ramen för den kommunala äldrevården – som kan hjälpa till att skapa meningsfulla aktiviteter för de äldre. Företagslån samt skatter måste politiker ta på kommunnivå, företagare runt om i Sverige ska ha det lättare att kunna ansöka om det mytomspunna företagslånet. För utan företag som inte mår bra ekonomiskt så kommer arbetstillfällen påverkas som är en viktig fråga för oss. Mer information kring företagsekonomi.


Det är viktigt – i dagens samhällsklimat kan man nästan ibland få uppfattning att det är viktigare med teambuildingaktiviteter för personalenän för bruka brukarna – det viktiga stegen måste vara att brukarna får en meningsfull tid på boendet.

Behovet av ett starkare socialt skyddsnät har aldrig varit större

Klyftorna i samhället växer. De rika blir allt rikare och de fattigare får det allt sämre. Det är en utveckling som syns tydligt även i Mölndal. Vissa har möjlighet att låna pengar snabbt för att köpa fina stora hus i kommunen, medan andra har svårt att klara sin försörjning över huvudtaget.


Ett förslag som inte Vänsterpartiet lagt fram, men som man kan tycka att något parti borde lyfta, är att den kommunala budget- och skuldrådgivningen ska kunna hjälpa människor att ta sig ur en svår situation genom att ge förslag på hur de kan samla lån och krediter.

Det är inte godtagbart med en samhällsutveckling där människor behöver ta privatlån eller blancolån för att kunna försörja sig själva – det allmänna måste kunna stötta den som är svag. Försörjningsstödet ska vara samhällets skyddsnät, inte snabba lån för medborgarna.


Vänsterpartiets politik måste anses vara ett sätt att förbättra detta, så att alla har råd att leva ett värdigt liv utan att ta lån utan säkerhet. Det är en grundläggande uppgift för samhället. Genom att ha en hög kommunalskatt i Mölndal Kommun så möjliggörs också satsningar i kommunen, då behöver heller inte kommunen låna pengar för att göra finansieringar, utan genom en hög kommunalskatt skapar man en buffert som möjliggör långsiktiga och hållbara investeringar i den kommunala välfärden.