Om Vänsterpartiet i Mölndal

Välkommen till en informativ sida om Vänsterpartiet i Mölndal. Först och främst vill  vi understryka att det här inte är en officiell sida från partiet, utan är en informationssida skriven av vanliga väljare. Vårt mål är att försöka få invånarna i Mölndal att få bättre information om de lokala politikerna och vad de vill. Det som särskilt förtjänar att lyfta fram när det gäller Vänsterpartiet i Mölndal är deras stora engagemang för skol- och utbildningsfrågor. Partiet har särskilt engagerat sig i frågor om särskilt stöd i grund- och gymnasieskolan. Det är viktigt att eleverna får det stöd de behöver i skolan och det kan tillgodoses genom exempelvis särskilda undervisningsgrupper eller anpassningar inom ramen för den normala undervisningen.

Partiet har även i Mölndal visat prov på ett stort engagemang för de äldre i kommunen. Partiet avsätter pengar i sin budget för att göra satsningar på att förbättra äldrevården - vilket många kan anses mycket rimligt. De äldre har byggt upp samhället och slitit under ett helt liv.